Miércoles, 24 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.319 Año: 18 Noticias: 46.472 Fotografías: 109.529 Comentarios de usuarios: 125.897
EL SEIS DOBLE
viernes, 30 de marzo de 2012
Clic en la foto para ampliar

Castillo de Cullera
Ver imágenes de esta noticia
1

 NOTICIAS DE LA RIBERA - ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
Carcaixent prepara otra subida de tributos en el tercer plan de ajuste en 3 años

El PP de Algemesí se reestructura
Carcaixent escenificará la crucifixión el Jueves Santo
El Castell de Cullera conmemora su primer año de apertura
Carcaixent - Sánchez-Barcáiztegui se reúne con Lola Botella
V Cursa "Font Amarga-Les Salines" en Villanueva de Castellón
Y más noticias del día recopiladas en este espacio
Actualización durante todo el día
Toda la actualidad de la comarca de La Ribera a un solo clic


 

Moció a l’Alcúdia per els retalls i impagaments a les escoles de música

En nom del grup municipal Compromís per l’Alcúdia li presente la següent moció per a la seua consideració, debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:

El finançament de les escoles de música, tant dels Centres de Música Autoritzats i Conservatoris com les dependents de les Societats Musicals estan travessant per dificultats com a conseqüència de la política de retalls i impagaments aplicada pel Consell de la Generalitat Valenciana, el que ha provocat les protestes tant de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com de la Federació de Centres de Música Autoritzats i Conservatoris.

Per una part la conselleria d’Educació va convocar, el 16 de març, les ajudes de 2012 per a Centres de Música Autoritzats i Conservatoris Municipals. L’ordre es publica tres mesos més tard que en exercicis anteriors (en els mesos de novembre o desembre) i si no s’acceleren els tràmits, tal com asseguren des de la conselleria a la Federació de Centres de Música Autoritzats i Conservatoris de la Comunitat Valenciana (Fecemac-CV), no s’abonarà fins al final del curs 2013.

L’import de les ajudes experimenta un repunt en 2012 però els 3.400.140 euros suposen una retallada del 34% respecte a 2009. El finançament d'aquests centres educatius sense ànim de lucre va passar de 5’1 milions en 2009 a 2’3 (-54%) en 2010 i 2011 i arrosseguen un desfasament financer acumulat de 7’4 milions. A més, alguns centres tenen pendent el cobrament de 2010 i cap ha rebut la dotació de 2011.

Fecemac-CV, abans Plataforma, considera insuficient el repunt pressupostari i alerta sobre els impagaments d’ajuntaments i conselleria d’Educació que està portant al col·lapse financer l’educació oficial en el seu nivell intermedi. La Federació està preocupada per la situació dels 62 centres de música i conservatoris municipals que empren a 1.200 treballadors i proporcionen estudis a 9.193 alumnes de més de 200 municipis d’Alacant, Castelló i València.

Aquesta Federació espera una resposta de la conselleria a la proposta que va presentar al desembre i en la qual assumia una retallada “sostenible i responsable” del 10% anual. En la seva proposta, sol·licita 5 milions per 2012 en lloc dels 3’4 assignats i ofereix ajornar a tres anys els 4’9 de diferència dels anys 2010 i 2011.

Aquestes reivindicacions compten amb el respatller del PSPV-PSOE, Compromís, EUPV i els seus representants polítics, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), els sindicats FETE-UGT (Federació de treballadors de l'Ensenyament) i STE-PV (Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament), la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Conservatoris de la Comunitat Valenciana (FAPAC-CV) i la Federació d’Associacions de Pares d'Alumnes (FAPA-València), entre uns altres. Així mateix, en desenes d’ajuntaments s’han presentat mocions de suport.

Per altra part el Consell ha rebaixat un milió d'euros (-20’5%) el finançament de les Escoles de Música dependents de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) per 2012 i ha trencat la seua garantia d’estabilitat. Serafín Castellano, conseller de Governació, després de rebre el premi Euterpe de la Federació el 30 d’octubre va assegurar que “en 2012 no sa va a rebaixar un euro el finançament de les societats musicals perquè són una prioritat de la Generalitat Valenciana”.

La FSMCV ha manifestat que se sent enganyada davant el compromís de finançament de Castellano per 4.500.000 euros que es queden en 3.575.541 euros després de la resolució de Governació. Aquesta important retallada afecta a l'educació musical no oficial de 60.000 alumnes.

Les escoles de música van sofrir una rebaixa del 54% en 2010 que després de l’acord amb Castellano van quedar en un 23%. En el seu moment, Josep Francesc Almeria, president de la FSMCV, va considerar que l’acord, sense ser totalment satisfactori, pal·liava la situació de les societats musicals i les seves escoles de música.

La Federació va ajornar la seva reivindicació de 15’7 milions per a les societats musicals fins a 2014 per la conjuntura econòmica i després d’aconseguir un acord de 6’4 milions en 2011 que quedava estable per 2012 segons el Consell.

La FSMCV és una associació amb més de 40 anys d’existència que agrupa a 537 societats musicals d’Alacant, Castelló i València (el 50% del total espanyol) amb 40.000 músics, 60.000 alumnes de les escoles de música i més de 200.000 socis. Les societats musicals són el principal agent cultural de la Comunitat Valenciana segons un estudi de la Universitat de València.

La conselleria de Governació va publicar recentment en el DOCV, la convocatòria de subvencions destinada a la construcció i remodelació de les infraestructures de les societats musicals en 2012 per un import de 600.000 euros que no experimenta variació respecte a 2011. A més, per a la partida d’adquisició i reposició d’instruments musicals es destinen 166.227 euros, un 22’6% menys respecte a l’any passat (215.000 euros).

L’import assignat en 2011 va suposar un 60% menys que la proposta de 15’7 milions de la Federació al Consell que, posteriorment, va presentar Compromís en les Corts Valencianes i que va comptar amb el suport del PSPV-PSOE i EUPV. La FSMCV manté l’objectiu d’aconseguir aquest finançament que satisfaria de forma adequada les necessitats del col·lectiu.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha aprovat en diverses ocasions (29-12-09, 27-04-10, 6-07-10 i 28-09-11) mocions relacionades amb retalls que han afectat de manera directa a l’Escola de Música i a la Filharmònica Alcudiana. Aquests retalls suposen importants entrebancs per a desenvolupar les activitats musicals al nostre poble.

Davant tot això l’Ajuntament de l’Alcúdia acorda:

Manifestar el seu rebuig cap a l’actitud del Consell de la Generalitat Valenciana que dista molt del necessari recolzament tant als centres de música autoritzats i conservatoris com a les societats musicals i l’escoles de música dependents d’elles.

Exigir al Consell de la Generalitat Valenciana que complete el finançament dels Centres de Música Autoritzats i Conservatoris fins arribar a la quantitat de 5.000.000 euros sol·licitats per la Federació corresponent.

Exigir al Consell de la Generalitat Valenciana que complete el finançament de les escoles de música fins arribar a la quantitat de 4.500.000 euros compromesos pel Conseller de Governació Serafín Castellanos.

Comunicar el present acord al conseller de Governació de la Generalitat Valenciana, a la Consellera d’Educació, als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, a la Federació de Centres de Música Autoritzats i Conservatoris, a l’Escola de Música de l’Alcúdia i a l’Associació Filharmònica Alcudiana.

Paco Sanz

Portaveu de Compromís per l’Alcúdia

 

El Ayuntamiento de Turís convocará una reunión para informar a los vecinos de los 7’3 millones de euros de deuda

El Ayuntamiento de Turís ya dispone del resultado de la auditoría que se ha realizado en los últimos meses y que indican que su deuda, a 31 de diciembre de 2010, asciende a 7’3 millones de euros.

De este importe se adeudan 3’8 millones de euros a los bancos, 2’8 millones de euros a proveedores y acreedores y 700.000 euros aproximadamente a distintos organismos públicos.

La intención del consistorio es dar a conocer a los vecinos hasta el último detalle de este informe y por ello va a convocar una reunión vecinal en el Teatre Ideal que se celebrará seguramente tras la semana de Pascua. De la misma manera se confeccionará un boletín informativo con el resultado de la auditoría que se repartirá por cada una de las viviendas.

El citado informe explica que en el año 2011 “el Ayuntamiento debería hacer frente a unos pagos, sin considerar los compromisos adquiridos durante el citado ejercicio, por importe de 3’8 millones de euros que se dividen en 2’8 millones de euros a proveedores y acreedores anteriormente citados y en 700.000 y 344.000 euros a organismos públicos (Estado) y entidades financieras (bancos respectivamente).

Desglosando todavía más el importe correspondiente a los proveedores y acreedores, 2’4 millones de euros son de facturas que se deben del ejercicio de 2010 mientras que 439.000 euros son de facturas de 2009.

A corto plazo, “el Ayuntamiento tendría un fondo de maniobra negativo de 200.000 euros, es decir, la diferencia entre los 3’6 millones de euros de activo circulante (dinero en efectivo que se va a consumir dentro del año) y los 3’8 millones de euros de pasivo circulante (deudas a corto plazo que deben ser pagadas dentro del año). Adicionalmente, debería hacer frente al pago a partir del año 2012, en función de su vencimiento, de un importe de 3’5 millones de euros, fundamentalmente a entidades de crédito.

A nivel presupuestario, los ingresos por impuestos directos e indirectos (IBI urbana y rústica, vehículos, incremento valor terrenos urbanos, I.A.E., actividades empresariales, impuesto sobre construcciones) por importe de 2’8 millones de euros se destinan en su práctica totalidad a cubrir los gastos de personal del Ayuntamiento que ascienden a 2’7 millones de euros.

Respecto a los ingresos por transferencias corrientes (ingresos del Estado, de la Generalitat Valenciana, la Diputación, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de las Mancomunidades Ribera Alta y Hoya de Buñol-Chiva) recibidos durante 2010, fueron inferiores en 349.000 euros a los del ejercicio 2009, mientras que los gastos de personal se mantuvieron en niveles similares en ambos ejercicios.

De los ingresos por transferencias de capital (correspondientes a ingresos o subvenciones que se reciben del Estado, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia) recibidos durante 2010 por importe de 2’7 millones de euros, se han destinado únicamente para gastos en inversiones reales (capitulo del presupuesto donde debería reflejarse la realidad de las inversiones que se van a realizar durante el ejercicio.) un importe de 1’9 millones de euros, financiando el resto de las transferencias recibidas los déficits de ejercicios anteriores y los gastos corrientes del ejercicio.

Cabe destacar que en 2010 se reconocieron presupuestariamente ingresos por venta de parcelas municipales que al final no se vendieron por importe de 295.000 euros, y al no materializarse en ninguna operación no fueron finalmente ejecutados por importe alguno.

La auditoría encargada por el equipo de gobierno también indica que el Ayuntamiento no ha realizado durante el ejercicio 2010 la liquidación indicada en el contrato firmado con el concesionario del servicio del agua por el que se acordó recibir unos ingresos en función del consumo realizado y pagar unos gastos en función del plan de inversiones presupuestado (se debe hacer la liquidación y recaudar el 10%).

Y destaca además que no dispone de un detalle integro de los elementos que forman parte de su inmovilizado, tanto del Patrimonio Municipal del Suelo como del resto de activos afectos a la explotación, fundamentalmente, infraestructuras y bienes destinados al uso general.

El remanente de tesorería del Ayuntamiento desde el punto de vista presupuestario asciende, a 31 de diciembre de 2010, a 302.000 euros. Si consideramos los compromisos adquiridos y devengados por el Ayuntamiento (691.000 euros), las deudas probables por litigios en curso (292.000 euros), el reembolso de las transferencias corrientes del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 (368.000 euros), la deuda financiera con vencimiento a corto plazo (344.000 euros), así como los potenciales saldos de dudoso cobro (608.000 euros), el consistorio tendría unas necesidades de financiación presupuestaria a corto plazo de 2 millones de euros.

 “En la medida que el remanente de tesorería ajustadosería negativo, el Ayuntamiento debería adoptar de inmediato alguna de las medidas establecidas en el artículo 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”, continúa explicando: “redacción de un nuevo presupuesto con una reducción de gastos igual al déficit producido, concertación de una operación de crédito por la cuantía del déficit y aprobación de un superávit inicial con una cuantía no inferior al déficit”. 

Hasta el momento, gracias a la gestión del actual equipo de gobierno no sólo se han satisfecho facturas por valor de casi 800.00 euros sino que se ha podido hacer frente al pago de las nóminas y al vencimiento de los préstamos con las entidades financieras.

 
 

NOTICIAS DE LA RIBERA DEL XÚQUER

EN TIEMPO REAL

ACTUALIZACIÓN DURANTE TODO EL DÍA

 

 


 

 

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal