Sessió ordinària 28 d’abril de 2009

" />

Sábado, 13 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.308 Año: 18 Noticias: 46.415 Fotografías: 109.456 Comentarios de usuarios: 125.863
EL SEIS DOBLE
lunes, 4 de mayo de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 18/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 28 d’abril de 2009


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/079.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 09/080.- Sol·licitud d'ingrés en centre de dia.

Exp. 09/081.- Sol·licitud d'inclusió en el programa menjar a casa.

Exp. 09/082.- Sol·licitud de permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/083.- Sol·licitud d'ingressos en les residències municipals de tercera edat.

CULTURA

Exp. 09/142.12.- Ratificació del Decret núm. 19 de Cultura, de data 23-04-2009, sobre sol·licitud d'ajuda a la Conselleria de Governació per a la celebració del 9 d'octubre.

IDEA

Exp. 40/08.- Dació compte de la minoració de la subvenció i reintegrament de la primera fase del Taller de Formació per a l’Ocupació de Fontaneria per import de 1.957,50 €.

POLICIA LOCAL

Exp. J-221/08.- Adjudicació definitiva del subministrament de vestuari per a la uniformitat d’hivern de la Policia Local.

Exp. J-76/09.- Sol·licitud de Norma Rosa Hernández Romero d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Pare Castells, núm. 10, Bar Casa Norma.

Exp. J-77/09.- Sol·licitud de Cafeteria Velázquez, S.L. d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’avinguda Sants Patrons núm. 14.

Exp. J-78/09.- Sol·licitud de Juan José Pardo Moreno d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Aigües Vives, bar les Basses.

Exp. J-79/09.- Sol·licitud d'ADAFIR per a instal·lar el dia 29-04-09 una taula de recollida de firmes per què s’incloga la fibromialgia en el nou Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i/o laboral fix amb efectes econòmics d’abril del 2009.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i/o laboral fix amb efectes econòmics de maig del 2009.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement consolidació grau del policia local de nou ingrés, pel torn de mobilitat, Rafael Prats Vayá.

Exp. PERSONAL.- Pròrroga de la situació en comissió de servicis de Vicent Iglesias Ferragud.

Exp. 45/09.- Rectificació d'errors detectats en acord de la Junta de Govern Local de 18-02-09, en les bases generals que han de regir els processos de selecció del personal funcionari i laboral al servici d'esta Corporació.

SANITAT

Exp. 17/C/09 Sol·licitud d'Ana Mª Castelló Bernia d'expedient d'abandonament i adopció d'un gos.

Exp. 39/C/09 Solar insalubre en c/ Santa Caterina, 11.

Exp. 44/C/09 Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Bernardo Catalán Sierra.

Exp. 51/C/09 Remissió per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge dels informes tècnics-sanitaris dels abastiments alzirenys.

Exp. 52/C/09 Anàlisi d'aigua potable presentat per l'empresa concessionària “Aguas de Valencia S.A.”

SECRETARIA

Exp. P-046/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a la canalització de conductors MT en c/ Verge de la Murta des de CT-ID fins LSMT.

Exp. P-050/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a la canalització de conductors BT en c/ Verge de la Murta, pl. primer de maig, av. del parc i c/ Gómez Clemente.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 136/07.- Escrit de Juan José Cebrián Heredia, en representació de Gráficas J.C. Alzira, S.L., sol·licitant la primera pròrroga del contracte de “Subministrament de materials d’impremta per als Serveis Municipals”.

Exp. 10/09.- Escrit d’Aguas Potables San Bernardo, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a una abonada per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 694/07.- Sol·licitud de llicència d’obres i devolució de l'ICIO. Sol·licitant: Estudio 6, S.A.

Exp. 4.1.1.0. 179/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Hertz de España, S.A. Realització de bany adaptat per a minusvàlids, col·locació de dos màquines d'aire condicionat, enllosat d’oficines i de la zona de garatge i col·locació de reixetes de ventilació en carrer Doctor Ferrán, núm. 157.

Exp. 4.1.1.0. 1791/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Joan Antonio Frígola Martínez. Modificació de barandats i canvi de finestres de ferro per altres d’alumini sense modificar els espais de la façana en carrer Consol, núm. 15.

Exp. 4.1.2.0. 1343/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernardo Corcoles Cañes. Demolició d'habitatge unifamiliar entre mitgeres en plaça Sant Judes Tadeu, núm. 17.

Exp. 4.1.2.0. 1344/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernardo Corcoles Cañes. Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres en plaça Sant Judes Tadeu, núm. 17.

Exp. 4.1.3.0. 1692/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Amparo Belleza & Estilismo. Saló de bellesa a la plaça Major núm. 37.

Exp. 4.1.3.0. 2869/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Gestiona Obras y Proyectos, S.L. Oficines a l’avinguda Sants Patrons núm. 10.

Exp. 4.1.3.0. 2869/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Gestiona Obras y Proyectos, S.L. Activitat d’oficines a l’avinguda Sants Patrons núm. 10.

Exp. 4.1.3.0. 2971/08.- Renúncia a la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat per a merceria-paqueteria al carrer Mendez Nuñez núm. 23. Sol·licitant: Mª Asuncion Fuertes Exposito.

Exp. 4.1.3.0. 1374/09.- Renúncia a la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat per a centre d’estètica al carrer Doctor Just núm. 6. Sol·licitant: Mª Rosario Grande Ordaz.

Exp. 4.1.3.0. 1595/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Esglai Mòbils, S.L. Comerç al detall i reparació de telefonia mòbil, al Centre Comercial Carrefour, Local núm. 13.

Exp. 4.1.3.0. 1694/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Carmen Verdejo Llopis. Saló de pedicura al carrer Puríssima núm. 54.

Exp. 4.1.3.0. 1746/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Construcciones Tarragó, S.L. Oficines al carrer Gabriela Mistral núm. 8.

Exp. 4.1.3.0. 2077/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Francisco Lopez Chicote. Magatzem a l’avinguda Pare Pompili núm. 26-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2081/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Oficina de Alzira, S.L. Oficina de tasques administratives, agència d’assegurances a l’avinguda del Parc núm. 23-baix-esquerra.

Exp. 4.1.3.0. 2168/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Calçats Adela, S.L. Venda al detall de calçats i complements al carrer Benito Pérez Galdos núm. 60-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2395/09.- Renúncia a la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat per instal·lació d’energia solar fotovoltaica a la coberta de la vivenda ubicada al carrer Llentiscle núm. 7 de la urbanització el Respirall. Sol·licitant: Alberto Moscardo Arantegui.

Exp. 4.1.3.0. 2421/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª del Carmen Peña Jiménez. Tenda de bebés i mobiliari infantil a la plaça Major núm. 27-baix.

Exp. 4.1.3.1. 1465/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Planxant i Net, C.B. Tintoreria-bugaderia a la plaça Societat Musical núm. 4.

Exp. 4.1.3.1. 834/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Banco Santander Central Hispano. Oficina bancària al carrer Benimodo núm. 2.

Exp. 4.1.3.1. 1199/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Lavanderia Alzira, S.L. Bugaderia al carrer Bisbe Gilabert Martí núm. 5.

Exp. 4.1.3.1. 1211/09.- Canvi de titularitat de llicència ambiental i sol·licitud de llicència d’obertura. Sol·licitant: Rustibo Menjar per emportar, S.L. Elaboració i venda de menjars per emportar al carrer Pastora núm. 9.

Exp. 4.1.3.1. 1220/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Grupo Tabernas Especiales, C.B. Cafeteria al carrer Antonia Cerdà núm. 3-baix-esquerra.

Exp. 4.1.3.1. 1556/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Rafael Vila Tello. Clínica dental al carrer Hort dels Frares núm. 66.

Exp. 4.1.3.1. 1812/09.- Canvi de titularitat llicència ambiental i sol·licitud de llicència d’obertura. Sol·licitant: Monsolar Termica, S.L. Taller de material per a instal·lacions d’energies renovables a l’avinguda Dret de Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.1. 1833/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Expoangil, S.L. Oficina i comerç al detall de maquinària per a l’hostaleria al carrer Trinidad Redal, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 350/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Partida Gran, S.L. Cafeteria a la plaça del Carbó núm. 1-baix.

Exp. 4.1.3.2. 903/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Jorvan, C.B. Café-bar al carrer Senyera Valenciana núm. 7.

Exp. 4.1.3.2. 1184/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola d’Alzira-Alzicoop, Coop. V. Magatzem i comercialització de subministrament agrícoles, productes fitosanitaris i altres a la Partida Materna, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 2479/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Conselleria d’Educació. Activitat de Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP Federico Garcia Sanchiz), al carrer Verge de la Murta, s/n, Avinguda del Parc, s/n, PPR-03 Hort del Galvañon.

Exp. 4.2.3.0. 2536/09.- Certificat urbanístic sobre l'estat de situació de les obres d'Urbanització del Sector Tulell. Sol·licitant: Cristian Oltra López.

Exp. 4.3.0.0. 1417/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Explotaciones Xúquer, S.L. Denúncia del Seprona per construcció de pont sobre barranc dels Morts (B.A.V).

Exp. 4.3.1.0. 920/09.- Infracció d’activitat. Blay Mascarn, S.L. Carnisseria a la plaça Rector Villar núm. 2.

Exp. 7.4.0.0. 2119/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Olga Pérez Oliver, c/ Pavia, núm. 8, E, 4, 48.

Exp. 7.4.0.0. 2247/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Mª Teresa Piera Ferragud i Alberto Traver Fuertes, C/ Francisco Oliver Batle, nº 34, 4, 8.

Exp. 7.4.0.0. 2348/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per David Julio Granero, plaça de Cartonatges, núm. 9, 3, 20.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal