Domingo, 23 de junio de 2024 Edición diaria nº 6.288 Año: 18 Noticias: 46.297 Fotografías: 109.327 Comentarios de usuarios: 125.769
EL SEIS DOBLE
viernes, 26 de mayo de 2023
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Propostes de Compromís per Alzira en ocupació i formació, indústria i economia local, innovació i coneixement i en foment del comerç local

Cal potenciar el Consell Assessor de Comerç com a espai d’interlocució i col·laboració amb el comerç, i dins del consell crearem un grup de treball de l’hostaleria


._000910

OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Continuarem potenciant IDEA, com a actor clau per al foment de l’ocupació i la competitivitat del model econòmic, i reforçarem la interlocució i el diàleg social amb el teixit empresarial i els sindicats. 
Crearem un observatori de l’economia i l’ocupació a Alzira per comptar amb dades que en permeten orientar millor les polítiques actives d’ocupació a partir de la gestió i l’anàlisi de les dades.
Continuarem impulsant des d’IDEA polítiques actives d’ocupació, i reforçarem al col·laboració i coordinació amb Labora i el Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera per a garantir una visió i planificació més completa del mercat de treball.
Reforçarem els programes per a l'orientació, formació i millora de l'ocupabilitat de les persones aturades.
Potenciarem la formació en les seues diferents modalitats i treballarem per adequar-la a les necessitats del mercat laboral i a les oportunitats vinculades a les  noves economies associades a la digitalització i la transició ecològica. Per tal d’adequar la formació a les necessitats de les empreses i el mercat de treball, crearem fòrums i espais de col·laboració i interlocució entre l’administració, els centres d’educació i formació i el teixit empresarial.
Treballarem amb els sindicats, el teixit empresarial i els centres formatius en la promoció de la formació professional, i impulsarem mesures per a dinamitzar la Formació Professional Dual a Alzira, com la difusió i intermediació o la formació de tutors en empreses.
Seguirem potenciant la col·laboració entre IDEA i els serveis socials per a impulsar  programes dirigits a la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social o especial vulnerabilitat, reforçant projectes d’inserció com El teu itinerari vital i programes de mentoria amb persones d’Alzira com Experiència suma, pel seu paper integrador i comunitari.
Potenciarem les polítiques de formació i ocupació dirigides a la inclusió de les dones en general i de les dones amb especials dificultats i/o afectades per discriminació múltiple en particular i, amb major èmfasi, les dones joves.
Potenciarem la formació continuada dels treballadors i treballadores en actiu.
Continuarem fomentant l’emprendiment a través d’ajudes, formació i acompanyament a emprenedors, i treballarem per facilitar espais de trobada i col·laboració entre emprenedors per a generar sinergies i dinàmiques de col·laboració i innovació.
Continuarem potenciant l’oficina de projectes europeus i les mobilitats europees per a alumnes i emprenedors, per a millorar la inserció, l’ocupació i la innovació a través de l’intercanvi d’experiències i coneixements.
Inclourem clàusules de responsabilitat social per a la incorporació de criteris socials, ambientals i ètics en els plecs dels contractes públics, en el marc de la normativa autonòmica de foment de la responsabilitat social, i adoptarem incentius perquè les empreses es comprometen a incorporar treballadores i treballadors dels col·lectius socials més cronificats a l’atur, amb especial atenció a les dones, les persones joves i les majors de 55 anys.
Impulsarem acords amb els actors econòmics i socials per impulsar mesures per al foment de l’ocupació, el treball de qualitat, la inclusió laboral dels col·lectius amb majors dificultats i l’adaptació i aprofitament de les oportunitats vinculades a l’economia digital i verda.

 

INDÚSTRIA I ECONOMIA LOCAL
Treballarem per la modernització i la millora de les infraestructures i serveis de les nostres àrees industrials i per la millora de la seua eficiència energètica, mobilitat, qualitat d’infraestructures de telecomunicacions, condicions de seguretat i accessos i connexions, en col·laboració amb les empreses i aprofitant les possibilitats obertes per les polítiques i recursos de la Conselleria d’Economia Sostenible.
En particular, treballarem amb el teixit empresarial per trobar solucions que permeten finalitzar de manera definitiva la urbanització del polígon de la Carretera d’Albalat i assegurar la seua connexió amb l’AP7.
Crearem una oficina d’IDEA en el polígon industrial el Pla per a l’assistència, la dinamització i la formació orientada a la indústria en les àrees industrials.
Treballarem de la mà de la nostra indústria per a la constitució d’Entitats de Gestió i Modernització (EGM) en les àrees industrials d’Alzira, per poder accedir a més recursos i potenciar la competitivitat i l’atracció de noves inversions.
Treballarem per convertir les nostres àrees industrials en àrees intel·ligents amb la incorporació de tecnologies disruptives que permeten una gestió intel·ligent de les àrees, per millorar la competitivitat i atraure noves empreses. 
Treballarem per acompanyar i facilitar la transició ecològica en les empreses, impulsarem projectes per introduir l’economia circular en el model productiu. Fomentaren la mobilitat no motoritzada en l’accés als polígons industrials per als treballadors i treballadores, i places d’aparcament per a bicicletes.
Impulsarem mesures per a facilitar per la instal·lació de noves empreses en els polígons industrials, com l’elaboració d’un inventari i un catàleg de sòl industrial disponibles per a noves empreses, incentius per a la seua implantació i informació i assessorament.
Fomentarem la participació d’empreses locals en fires professionals, amb ajudes municipals a catàlegs i estands, i promourem fires locals per donar suport a la nostra indústria.
Promourem l’economia taronja i la indústria cultural i creativa com a sector emergent de treball de qualitat.
Impulsarem incentius econòmics o fiscals per a la instal·lació d’empreses d’especial interés pel seu valor estratègic i social.
Impulsarem una estratègia per a potenciar la modernització i adaptació a les noves demandes del mercat de la indústria agroalimentària, i l'increment del valor afegit de la seua producció.
Fomentarem el cooperativisme i l’economia social.

 

INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
Impulsarem un Pla d’innovació per a afavorir la generació d’idees innovadores en el teixit social i industrial d’Alzira, definir mecanismes per articular el suport de l’administració a aquests processos, identificar els actors de l’ecosistema d’innovació local i desenvolupar nínxols d'activitat relacionats amb una economia més verda i sostenible.
Crearem un punt d’assistència i acompanyament al teixit empresarial per a facilitar la informació i l’accés a programes i subvencions, especialment les vinculades a la innovació, la digitalització i la internacionalització, i impulsarem mesures per a simplificar els tràmits administratius relacionats amb les empreses.
Impulsarem la formació als empresaris i empresàries d’Alzira per a afavorir la incorporació i millora de la innovació, la digitalització, la qualitat i la  responsabilitat social, entre altres, que contribuïsquen a millorar la competitivitat i el valor afegit de les empreses.
Fomentarem espais de trobada i col·laboració entre els agents de l’ecosistema d’innovació de la ciutat per facilitar la generació d’innovació i la seua incorporació a les empreses, i treballarem per establir vincles entre el teixit empresarial i els centres formatius, i també amb el sistema universitari valencià i els centres tecnològics.
Estudiarem la creació d’un centre o laboratori d’innovació oberta per a generar connexions i sinergies entre projectes emprenedors orientats a generar solucions, facilitar el desenvolupament d’startups i generar espais de trobada i col·laboració orientats a la innovació oberta, digital i sostenible.
Impulsarem fórmules de Compra Pública d’Innovació (CPI) per a fomentar la innovació empresarial des de l’administració pública orientada a la millora dels serveis públics o a solucions per a la ciutadania.
Difondrem i fomentarem bones pràctiques o experiències pilot d’innovació organitzativa que permeten augmentar la productivitat alhora que es millora el benestar dels treballadors i treballadores, com el teletreball o la jornada de 4 dies o 32 hores, i promourem la difusió de les ajudes o incentius que s’impulsen per la Generalitat per a aquests projectes.

 

FOMENT DEL COMERÇ LOCAL
Potenciarem el Consell Assessor de Comerç com a espai d’interlocució i col·laboració amb el comerç, i dins del consell crearem un grup de treball de l’hostaleria per a les problemàtiques específiques del sector hostaler.
Impulsarem el II Pla d’Acció Comercial, orientat a la promoció, dinamització i modernització del comerç local.
Ampliarem els bons de comerç local, per animar la compra en els comerços d’Alzira,  potenciarem els recursos i campanyes de foment del comerç local que s’estan duent a terme des d’IDEA (portal del comercials, oficina AFIC, dia del comerç local, escola de comerç concurs d’aparadors, fira comercial, Ens movem pel comerç, Alzira 12 mesos 12 comerços,...), i treballarem amb els comerços en el disseny de noves campanyes, activitats projectes de dinamització comercial per posar en valor el comerç local i el producte de proximitat.
Farem més amables els carrers de les zones on s’ubiquen els nostres comerços, ampliant ombres i vegetació i creant itineraris de compra a peu per connectar àrees comercials, com el procés d’amabilització de la Plaça del Regne i part del seu entorn, amb un procés de participació ciutadana.
Col·laborarem amb la mancomunitat i amb altres pobles i ciutats per generar sinergies i organitzar projectes conjunts i complementaris de promoció i dinamització del comerç, conjuntament amb el teixit empresarial.
Treballarem per simplificar i facilitar els tràmits per a la creació i manteniment de comerços, i donarem formació, assistència i acompanyament als comerços per a facilitar l’accés a subvencions, formació i recursos, per a facilitar la transmissió o el relleu generacional i per a la seua digitalització i modernització.
Impulsarem mesures, junt amb els comerços, per a la transició ecològica i l’economia circular i l’eficiència energètica en les àrees comercials.
Col·laborarem amb el sector comercial en l’impuls d’un model sostenible i ecològic de repartiment a domicili a Alzira, a través de la cooperació entre el comerç local amb plataformes i mitjans comuns i de l’ús de formes transport més sostenible, per minimitzar la contaminació i l’ús de l’espai públic i millorar la competitivitat respecte a les grans plataformes de venda online.
Impulsarem un Pla de transformació i revitalització dels mercats municipals (Mercat de La Vila, Mercat d'Abastos i mercat ambulant) per a facilitar la venda directa al consumidor dels productes locals, fomentant les empreses agroalimentàries locals i la producció ecològica. Treballarem per la dinamització i promoció del mercat ambulant, conjuntament amb el sector, per establir una regulació, incloure’l dins la política de foment del comerç local i millorar la qualitat del mercat.
Potenciarem l’Escola de Cuina El Respirall per abastir les necessitats de personal i formació del sector hostaler i millorar la seua qualitat, i estudiarem la possibilitat d’oferir servei de restaurant a la ciutadania per tal de garantir la formació de qualitat de l’alumnat.
Impulsarem activitats per a descentralitzar les campanyes de dinamització del comerç, l’oci i l’hostaleria pels diferents barris de la ciutat.
Apostarem pel comerç local en totes aquelles compres i subministres en les quals l’Ajuntament puga decidir legalment on abastir-se.
Impulsarem un Pla estratègic de turisme sostenible, que es base en propostes propostes o itineraris integrals que milloren l’experiència de les persones que visiten la ciutat enllaçant entre elles les opcions turístiques amb què compta la ciutat i vinculant-les també amb l’oferta d’oci, serveis i activitats de la ciutat, amb l’objectiu de promoure que les persones que visiten els paratges naturals o les nostres festes i activitats passen el dia a Alzira, consumisquen a la seua hostaleria i comerç o gaudisquen del seu oci i cultura.
Compromís per Alzira
 

._000905

 

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Comentarios de nuestros usuarios a esta noticia

ADMINISTRADOR - 26/05/2023
Información política patrocinada. Por decisión de la redacción, no se admiten comentarios

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal